LMG - Skola med ansvar

 

 

På Lunds Montessorigrundskola utbildar vi framtida världsmedborgare. 

Du vet väl om att valet av skola för ditt barn är fritt? I kunskapsstaden Lund, mitt i den vackra S:t Larsparken ligger vi, Lunds Montessorigrundskola. Här frodas arbetsglädje och kunskapssökande i trygg och vacker parkmiljö och vi tar gärna emot elever från alla delar av Lund. Vårt mål är att utifrån alla elevers inneboende nyfikenhet utveckla glädjen och lusten till att lära. På LMG erbjuder vi klasser med hög lärartäthet och vi välkomnar barn från förskoleklass och hela vägen upp till och med högstadiets sista termin i nian.

 

 

Här på LMG sätter vi eleven och kunskapsutvecklingen i centrum.

 

Med förankring i Montessoris pedagogik och värderingar så värnar vi starkt om de grundläggande begreppen frihet, respekt och disciplin. Frihet att få röra sig fritt i klassrummet, att själv få välja sin sysselsättning, att få hålla på med den aktivitet man valt så länge man önskar och att få bli bemött med respekt. Respektfullt bemötande är av central betydelse. Elever som får vara sig själva och som blir bemötta med respekt under uppväxten blir trygga vuxna. När eleven får växa under gynnsamma förutsättningar, under frihet och med respekt så utvecklar eleven självdisciplin. En självdisciplinerad elev har inte behov av disciplin utifrån och kommer att växa upp till en ansvarstagande vuxen.

LMG proudly presents Märta Hesslow som i år fick sin novell Koncentrationsläger publicerad i Litteralunds rykande färska bok.
Märtas novell är en av de 20 som valdes ut i Litteralunds skrivartävling som totalt fick in 104 bidrag. 
Årets tema var Fantasy och både skolbibliotekarier och juryns författare fick många spännande men också roliga noveller att läsa och bedöma. 
Märtas bidrag tillhör definitivt den första kategorin och boken finns förstås på vårt eget skolbibliotek. 
Grattis Märta 
Sedan några veckor tillbaka erbjuds även Pluto-eleverna programmering, så som Klubben- samt Jupiter-eleverna erbjuds.

LGR 11 kap 4.
Skapande och estetiska uttryck
•Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Språk och kommunikation
•Digitala verktyg och medier för kommunikation.
•Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Då lågstadiet jobbar med Zoologi är Veckans utelek på Pluto denna vecka Bi-leken.

Genom leken pratar vi om varför blommor, bin och fåglar finns. Varför är det viktigt för bin att blommor finns? Vad krävs för att blommor, bin och fåglar ska få finnas och vad kan vi människor göra?

LGR 11 Kap 4;
•Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

•Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. 

•Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.
Åk 1-3 var på Skånes djurpark idag.Image attachment