LMG - Skola med ansvar

 

 

På Lunds Montessorigrundskola utbildar vi framtida världsmedborgare. 

Du vet väl om att valet av skola för ditt barn är fritt? I kunskapsstaden Lund, mitt i den vackra S:t Larsparken ligger vi, Lunds Montessorigrundskola. Här frodas arbetsglädje och kunskapssökande i trygg och vacker parkmiljö och vi tar gärna emot elever från alla delar av Lund. Vårt mål är att utifrån alla elevers inneboende nyfikenhet utveckla glädjen och lusten till att lära. På LMG erbjuder vi klasser med hög lärartäthet och vi välkomnar barn från förskoleklass och hela vägen upp till och med högstadiets sista termin i nian.

 

 

Här på LMG sätter vi eleven och kunskapsutvecklingen i centrum.

 

Med förankring i Montessoris pedagogik och värderingar så värnar vi starkt om de grundläggande begreppen frihet, respekt och disciplin. Frihet att få röra sig fritt i klassrummet, att själv få välja sin sysselsättning, att få hålla på med den aktivitet man valt så länge man önskar och att få bli bemött med respekt. Respektfullt bemötande är av central betydelse. Elever som får vara sig själva och som blir bemötta med respekt under uppväxten blir trygga vuxna. När eleven får växa under gynnsamma förutsättningar, under frihet och med respekt så utvecklar eleven självdisciplin. En självdisciplinerad elev har inte behov av disciplin utifrån och kommer att växa upp till en ansvarstagande vuxen.