LMG-Bloggen

Flyttlasset går

Som vi alla vet ligger LMG i vackra sekelskifteslokaler och som alla sekelsskifteslokaler så kräver dessa underhåll lite då och då. Så i sommar, med start bara någon dag efter att barnens glada sommarlovsvisor klingat ut, kommer vi ta in ett gäng starka flyttgubbar, packa och tömma hela hus 4 och halva hus 2. Hemsö, som vårt fastighetsägarbolag heter, kommer sedan att göra om ventilationen i hus 4 samt renovera upp lokalerna i både hus 4 och 2. Med andra ord ska det flyttas, rivas, snickras, skruvas, slipas, målas och kaklas så det står härliga till. Framåt höstterminen sedan, när alla barnen kommer tillbaka i augusti, kommer lokalerna vara så skinande och rena att man nästan kommer behöva solglasögon inomhus för att inte bländas.

Skämt åsido.
Renoveringen är förlagd till sommarlovet för att störa undervisningen så lite som möjligt men den extra arbetsbörda det innebär för lärarlaget är dessvärre redan kännbar. Mitt i betygssättningar och omdömen behöver de dessutom rensa upp i sina klassrum och hjälpa till att packa.

Stort tack alla lärare, skolans rektor Pia och stort tack skolans styrelse och övriga föräldrar som ställer upp på ideell basis i arbetet med att vara behjälpliga i detta.

Lunds Montessorigrundskola (LMG) vill ha tillgång till personuppgifter avseende dig och ditt barn för att kunna administrera skolans kölista. Jag samtycker härmed, genom att jag som vårdnadshavare fyllt i uppgifterna och klickat på Skicka, till att Lunds Montessorigrundskola hanterar mina och mitt barns personuppgifter enligt personuppgiftslagen.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.