Köanmälan

Välkommen till LMG – Vi är hjärtat i Sankt Larsparken!

I södra Lund, mitt i den vackra och rofyllda S:t Larsparken ligger Lunds Montessorigrundskola ( LMG). Våra vackra historiska skolbyggnader bidrar till en hemtrevlig miljö som du gärna återvänder till. Om du som elev söker till LMG, stimuleras din kreativitet, vetgirighet och ditt självförtroende. Här får du möjlighet att utvecklas i en trygg och positiv miljö och känna tillfredsställelsen i att göra framsteg. På LMG känns kunskapssteget mellan grundskola och gymnasium inte stort och med vår Montessoripedagogik blir du förberedd för att kunna ta stort ansvar för dina studier.
Ditt mål är att nå långt – det är LMGs mål också!

Personuppgiftslagen
Lunds Montessorigrundskola (LMG) vill ha tillgång till personuppgifter avseende dig och ditt barn för att kunna administrera skolans kölista. Jag samtycker härmed, genom att jag som vårdnadshavare fyllt i uppgifterna och klickat på Skicka, till att Lunds Montessorigrundskola hanterar mina och mitt barns personuppgifter enligt personuppgiftslagen.
Jag samtycker härmed till att mina personuppgifter som jag lämnar i min ansökan om köplats för mitt/mina barn behandlas av Lunds Montessorigrundskola för att kommunicera information om lediga platser, hantera och administrera min ansökan, tillhandahålla kö till skolan samt förbereda erbjudande om plats på skolan. Syftet är att förenkla administrationen kring min ansökan samt att underlätta kommunikation mellan mig och skolan. Mina personuppgifter gallras när jag har meddelat att jag inte längre önskar kvarstå som sökande för mitt/mina barn, om jag erbjudits plats på skolan eller om ansökan om plats avslås. Har du några frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom skolan så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.