Mellanstadiet

På mellanstadiet går eleverna i åldershomogena klasser med mycket samarbete mellan klasserna. Mellanstadieklasserna har hemklassrum med tillhörande grupprum, vilket erbjuder både helklass- och gruppundervisning. I årskurs fyra och fem har eleverna klasslärare medan eleverna i årskurs sex ofta har två mentorer som delar på ansvaret. Till klasserna finns även resurspedagoger kopplade, under större delen av dagen.

Elevernas skoldag blir lite längre när de börjar mellanstadiet. Skoldagen börjar kl.08:30 och slutar någon gång mellan 14:15-15:00. Ofta har eleverna lektioner som är en timme långa eller längre, med möjlighet till individuell paus.

Från årskurs sex börjar eleverna med b-språk. På LMG kan man välja mellan spanska och franska.

 

Här på LMG är skolmiljön bra och jag tycker det är bra att man får jobba självständigt under de så kallade ”Montepassen”.

Hjalmar

elev åk 6

För föräldrar med barn på LMG