Verksamhet

Lågstadiet

På lågstadiet har vi åldersblandade klasser med barn från förskoleklass till och med årskurs tre. Varje klass har två mentorer.

Läs mer

Mellanstadiet

Från årskurs fyra går barnen i  åldershomogena klasser.

Läs mer 

Högstadiet

Högstadiet håller till i ett eget hus. Här arbetar lärare och elever tätt tillsammans och alla lärare finns alltid nära till hands.

Läs mer

Fritids

Fritids är indelat i Pluto som är för de mindre barnen och Jupiter som är för de äldre barnen. På fritids äter vi mellanmål, leker och hittar på roliga saker tillsammans.

Läs mer