Fritids

Fritidsverksamheten på LMG är uppdelad i två grupper; Pluto och Jupiter. Pluto består av barn från förskoleklasserna och årskurs ett. Jupiter är för barn från årskurs två och upp till och med årskurs sex. Mellan årskurs fyra och sex så tillhör man ”klubben” och får då göra aktiviteter som är anpassade för lite äldre barn som till exempel drejning och batik. Klubben åker också på egna utflykter ungefär var tredje vecka.

På Pluto börjar man alltid eftermiddagen med mellanmål och sedan har man fri utomhuslek fram till klockan tre. Efter klockan tre går man in och leker eller skapar tillsammans fram till klockan fyra.

På Jupiter äter barnen mellanmål och här finns även ett pingisrum och en skapande verkstad. Jupiterbarnen börjar eftermiddagen med fri lek utomhus, vid kvart över två blir det mellanmål och mellan klockan tre och fyra har man organiserad verksamhet eller så åker man iväg på någon spännande utflykt.

Hela fritids stänger klockan fem varje dag.