Fritidsprojektet2

Friidrottsprojektet 2022/2023

 

Vi på Lunds Montessorigrundskola har anordnat ett friidrottsprojekt sponsrat Sparbanksstiftelsen Finn. Vi erbjöd årskurs 4 till årskurs 9 två dagar med friidrott.

Eleverna fick möjlighet att prova på olika grenar inom friidrott ledda av aktiva friidrottare. Några av grenarna var: 100 m häck, kulstötning, längdhopp och stafett. Projektet tog plats på bollhusets friidrottsarena.

Vi vill tacka Sparbankstiftelsen Finn för ett gott samarbete och vi hoppas att kunna anordna detta igen i framtiden.