Bra att veta

Schema

Schemat hittar du här

Läsårstider

Läsårstider 2020/21

Vårterminen 2021 (95 skoldagar)

7  januari – Skolan börjar.

22-26  februari – Sportlov, fritids är öppet.

11 mars – Studiedag, fritids är öppet.

29 mars – 5 april – Påsklov

14 maj – Lovdag för eleverna, fritids öppet.

16 juni – Sommaravslutning

OBS. Fritids är stängt v.29 och 30. 

Höstterminen 2021 startar onsdag 18 augusti och slutar tisdag 21 december.
Höstlovet ligger v. 44, 1-5 november.
Preliminära studiedagar för lärarna är måndag 18 oktober och torsdag 2 december. Då är det ingen undervisning men fritids är öppet.
Vårterminen 2022 startar onsdag 12 januari och slutar onsdag 15 juni.
Sportlov v.8, 21-25 februari
Påsklov v.15, 11-14 och 18 april
Lov på klämdag efter Kristi Himmelsfärdsdag, 27 maj.
Preliminära studiedagar för lärarna är fredag 18 mars och onsdag 25 maj. Ingen undervisning men fritids är öppet.

 

Öppettider

Fritids har öppet mellan 07:00 och 17:00. Mellan 07:00 och 07:20 serveras frukost för de fritidsbarn som meddelat om detta.

För de elever som inte nyttjar fritidsplats, öppnar skolan 08:15 och första lektionen för dagen startar 08:30.

Modersmål

Vi tillgodoser alla elevers behov av modersmålsundervisning genom Modersmålscentrum i Lund. Idag har vi bland annat elever som får modersmålsundervisning i italienska, tjeckiska, portugisiska och engelska. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål, vilken tillhandahålls genom Modersmålscentrum i Lund.

Vill du läsa mer om Modersmålscentrum kan du läsa här.

Kösystem

För att ansöka om plats på LMG ska du fylla i ett anmälningsformulär. Anmälningsformuläret hittar du här.
Antagning till Lunds Montessorigrundskola sker i huvudsak till förskoleklassen, det år då barnet fyller sex år. Antagningen sker strikt enligt ködatum, d v s tidigast anmäld står först i kön. Ködatum är det datum då blanketten är LMG:s kansli till handa.

Förtur ges till syskon till elever som redan går på skolan och därefter ges förtur till barn som har gått på Montessoriförskola/-skola.Eventuella vakanser i skolans senare verksamhet tillsätts enligt samma principer..

Om du har frågor beträffande kön, kontakta LMG per e-post på kansli@lmg.se. Köfrågor kan ej besvaras per telefon.

Skolavgifter

LMG lyder under svenska skollagen och är helt avgiftsfri. För vår fritidsverksamhet tillämpar vi maxtaxa i enlighet med Lunds kommun.

Skolhälsovård

Vårt elevvårdsteam består av skolsköterska, kurator samt två specialpedagoger. Skolsköterskan är på plats varje torsdag och kuratorn träffas på måndagar. Även skolläkare och skolpsykolog kan träffas efter överenskommelse med elevvårdsteamet. 

Maila till Cecilia Ivarsson på cecilia.ivarsson@lmgilund.se

Elevolycksfallsförsäkring

På LMG omfattas alla elever av Länsförsäkringar Skånes elevolycksfallsförsäkring. Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen samt hitta kontaktuppgifter till Länsförsäkringar Skåne.

Skolmat

Alla elever på LMG äter lunch i en matsal en bit bort på Sankt Lars väg 90. Vi anlitar cateringföretaget Skolcater som vår leverantör. Maten är kontrollerad av företagets anlitade dietist. De har också tillsatt en menygrupp som provlagar all mat samt planerar menyer som är uppbyggda på 7 veckor.

Matsedel finner ni i bland övriga dokument  här

 

 

Infomentor

LMG använder Infomentor

” Kunskapskraven, resultaten och vägen dit är vad det handlar om. InfoMentor för grundskolan är fylld med smarta funktioner som gör det enklare att kommunicera, dokumentera, administrera och genomföra undervisning. Funktioner som stöttar elever, lärare och rektorer och frigör tid i skolvardagen. Det unika med InfoMentor är att hela plattformen är strukturerad kring läroplanen och kopplar samman hela processen från planering till bedömning på ett smartare sätt.”

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras på morgonen via Infomentor som är den lärplattform som LMG använder.

Sjukanmäla

Klagomålshantering

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på skolan eller i fritidshemmet. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor eller biträdande rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.
Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Blanketten hittar du här.

Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering

Vår plan ligger här

GDPR

Här kan du läsa hur LMG hanterar personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.