Högstadiet

När LMG-eleverna når högstadiet har de generellt en bra grund att stå på i form av väl inarbetad studieteknik. Nu klarar många elever av att ta stort ansvar för sin egen tid och att hantera fördjupningsarbeten. Fortfarande erbjuds vanlig undervisning i kombination med generöst med arbetspass. På högstadiet arbetar en ämneslärare i varje ämne och alla lärare är tillgängliga för alla elever under arbetspassen.

På högstadiet har vi en välutrustad kemi/fysiksal, ett klassrum
för matematik, klassrum för svenska, språk och för samhällsvetenskapliga ämnen. På högstadiet ligger också skolans största sal, Pangea, som vi använder både för undervisning och för större sammankomster. Hem- och konsumentkunskap, bild och slöjd har eleverna i byggnad 4.
I byggnad 4 ligger även skolans gemensamma bibliotek där eleverna kan tillbringa en lugn stund om de vill.

”Det bästa med LMG är kontakten mellan lärare och elever. Lärarna ser oss verkligen som individer och hjälper oss att utvecklas.”

Linnea

elev åk 9