Köanmälan

Välkommen till LMG – Vi är hjärtat i Sankt Larsparken!

I södra Lund, mitt i den vackra och rofyllda S:t Larsparken ligger Lunds Montessorigrundskola (LMG). Våra vackra historiska skolbyggnader bidrar till en hemtrevlig miljö som du gärna återvänder till. Om du som elev söker till LMG, stimuleras din kreativitet, vetgirighet och ditt självförtroende. Här får du möjlighet att utvecklas i en trygg och positiv miljö och känna tillfredsställelsen i att göra framsteg. På LMG känns kunskapssteget mellan grundskola och gymnasium inte stort och med vår Montessoripedagogik blir du förberedd för att kunna ta stort ansvar för dina studier.

Ditt mål är att nå långt – det är LMG:s mål också!

 

GDPR

Lunds Montessorigrundskola (LMG) behöver ha tillgång till personuppgifter avseende dig och ditt barn för att kunna administrera skolans kölista.

Vid en ansökan ger du samtycke, genom att som vårdnadshavare fylla i uppgifterna och klicka på Skicka, till att Lunds Montessorigrundskola hanterar dina och ditt barns personuppgifter enligt GDPR.

Samtycke ges även till att de personuppgifter som lämnas i ansökan om köplats för ditt/dina barn behandlas av Lunds Montessorigrundskola för att kommunicera information om lediga platser, hantera och administrera min ansökan, tillhandahålla kö till skolan samt förbereda erbjudande om plats på skolan. Syftet är att förenkla administrationen kring ansökan samt att underlätta kommunikation mellan dig och skolan. Dina personuppgifter gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som sökande för ditt/dina barn, om ni erbjudits plats på skolan. Har du några frågor om hur LMG behandlar personuppgifter inom skolan så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Ändring eller uppdatering av uppgifter gällande redan anmält barn ska ske per mejl till kansli@lmg.se, ej genom ny köanmälan.

 

 

Klicka här för köanmälan!