Om LMG

Så här styrs Lunds Montessorigrundskola

LMG har sedan starten 1990, drivits som en framgångsrik ideell förening med stark förankring i Montessoris pedagogik och värderingar. 

Huvudman

Skolans huvudman utgörs av föreningens styrelse som därmed är ytterst ansvarig för att LMG:s verksamhet uppfyller gällande lagar. För vårdnadshavare innebär det rent praktiskt att styrelsen är tredje instans för återkoppling och klagomålshantering, efter mentorer och skolledning.

Styrform

LMG har sedan starten 1990 drivits som föräldrakooperativ utan vinstintresse. Verksamheten ägs av en ideell förening där elevernas familjer utgör medlemmarna.

Styrelse

En gång om året hålls föreningsstämma där medlemmarna väljer en styrelse. Även i styrelsen ges medlemmarna möjlighet att använda sina kompetenser och nätverk för skolans bästa. Styrelsen arbetar nära skolledningen, som är adjungerade vid varje styrelsemöte. Den konstruktiva dynamiken har genom åren utvecklat LMG till en av Lunds bästa grundskolor.

Föräldraengagemang

LMG drivs som ett föräldrakooperativ – ett gott samarbete mellan skolan och föräldrarna. Då vi föräldrar hjälper till kan skolans personal lägga mer resurser på barnens utbildning. Det som skolan behöver hjälp med under året koordineras av Skolrådets projektkoordinatorer och planeringen av detta ideella arbete sker i nära samarbete mellan koordinatorerna, skolans ledning och dess styrelse.

Vi som håller i fördelningen av uppdragen arbetar helst i projektform men en del behov är regelbundet återkommande. Att göra skolans rabatter fina eller att ordna ett avslutningsmingel gör stor skillnad. Uppdragen är konkreta och går nästan alltid snabbt att utföra. Att ingå i projekten är frivilligt men vi hoppas att alla vill bidra till den miljö våra barn dagligen vistas i. Städdagen vartannat år är dock obligatorisk för alla.

Föräldrarna på skolan fyller i sina intressen och kompetens i en enkät där även de viktigaste återkommande aktiviteterna listas.

Då projekten ska utföras görs utskick där de som angivit relevant kompetens och/eller intresse ombeds utföra projektet. Ibland kan en-två ansvariga behöva utses. Avrapportering sker via mail till projektkoordinatorerna.

Vi ser fram emot många roliga projekt och hoppas på god uppslutning och stort engagemang!

Varma hälsningar,
Skolrådet

Historik

LMG:s historia

Den första träffen

Hösten 1988 träffades fyra föräldrar från olika montessoriförskolor i Lund till en första diskussion om möjligheterna att starta en fristående skola. Frågan hade väckts vid en ordförandeträff tidigare under året. Man tyckte det var anmärkningsvärt att det i Lunds kommun, med åtta montessoriförskolor, inte fanns någon logisk fortsättning för dessa barn. Det enda alternativet var en montessoriinspirerad lågstadieklass på Östratornskolan, men vid denna tidpunkt var det i princip endast barn från det egna rektorsområdet som togs in där.

Den första styrelsen

Målet var att skolan skulle starta 1990 och föräldragruppen började omgående bearbeta politikerna. Inledningsvis mötte man en hel del motstånd, men i november 1989 sade också länsskolnämnden ja och ett intensivt arbete inleddes för att kunna lösa alla praktiska problem och öppna skolan i augusti påföljande år. I detta skede bestod föräldragruppen av Leif Alsheimer från Rosa Tornet, Jan Hellström från Barnens Hus samt Amelie Jarlman och Mikael Theander från Lekloftet. Dessa fyra utgjorde också den första styrelsen för föreningen Lunds Montessorigrundskola.

Den första läraren

Karin Lindberg, som dittills arbetat enligt montessoripedagogiken i en klass i Hjärup, anställdes som lärare i den första klassen. Under våren löstes också lokalfrågan i och med att föreningen kunde hyra ”Samuelssonska villan” vid Dalbyvägen 5 tillsammans med förskolan Lekloftet.

Den första klassen

I augusti 1990 flyttade skolan in på ovanvåningen och förskolan på undervåningen. Massor av föräldrainsatser krävdes för att allt skulle bli klart i tid. Nio sju- och åttaåringar började i den första lågstadieklassen och inför vårterminen1991 var det elva barn i klassen.

Skolan växer

Hösten 1991 startades ytterligare en lågstadieklass och hösten 1992 den första mellanstadieklassen. 1994 kom den andra mellanstadieklassen igång och 1995 högstadieklassen. Vid detta laget började lokalerna på Dalbyvägen kännas trånga och ett intensivt sökande efter nya inleddes.

Ny skollokal

Hösten 1996 kunde skolstarten ske i fina, nyrenoverade klassrum i Byggnad 4 på S:t Lars-området.