Fritids

 

Fritidsverksamheten på LMG är uppdelad i
två grupper; fritids och klubben. Fritids
består av barn från förskoleklasserna upp
till och med årskurs tre. Mellan årskurs fyra
och sex så tillhör man ”klubben” och får då
göra aktiviteter som är anpassade för lite
äldre barn som till exempel drejning och
batik. Klubben åker också på egna utflykter
ungefär var tredje vecka.

På fritids börjar man alltid eftermiddagen med mellanmål
kl.14 och sedan har man fri utomhuslek fram till klockan tre.
Efter klockan tre går man in och leker eller
skapar tillsammans fram till klockan fyra.

Klubben börjar eftermiddagen med fri lek utomhus, vid kvart
över två blir det mellanmål och mellan klockan tre och fyra
har klubben organiserad verksamhet eller så åker man iväg
på någon spännande utflykt.

Hela fritids öppnar klockan sju och stänger klockan fem varje dag.