Verksamhet

Lågstadiet 

På lågstadiet har vi åldersblandade
klasser med barn från förskoleklass
till och med årskurs tre.
Varje klass har två mentorer. 

Läs mer

 

Mellanstadiet

Från årskurs fyra går barnen
i  åldershomogena klasser.

Läs mer 

 


Högstadiet       

Högstadiet håller till i ett eget hus.
Här arbetar lärare och elever tätt

tillsammans och alla lärare finns
alltid nära till hands.   

Läs mer

 

Fritids

Fritids är indelat i Pluto som är för de mindre
barnen och Jupiter som är för de äldre barnen.
På fritids äter vi mellanmål, leker och hittar på
roliga saker tillsammans.

Läs mer