Bra att veta

Öppettider

Fritids har öppet mellan 07:00 och 17:00. Mellan 07:00 och 07:20 serveras frukost för de fritidsbarn som meddelat om detta.

För de elever som inte nyttjar fritidsplats, öppnar skolan 08:15 och första lektionen för dagen startar 08:30.

Modersmål

Vi tillgodoser alla elevers behov av modersmålsundervisning genom Modersmålscentrum i Lund. Idag har vi bland annat elever som får modersmålsundervisning i italienska, tjeckiska, portugisiska och engelska. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål, vilken tillhandahålls genom Modersmålscentrum i Lund.

Vill du läsa mer om Modersmålscentrum kan du Klicka här!

Kösystem

För att ansöka om plats på LMG ska du fylla i ett anmälningsformulär. För att komma åt anmälningsformuläret, Klicka här!

Antagning till Lunds Montessorigrundskola sker i huvudsak till förskoleklassen, det år då barnet fyller sex år. Antagningen sker strikt enligt ködatum, d v s tidigast anmäld står först i kön. Ködatum är det datum då blanketten är LMG:s kansli till handa.

Förtur ges till syskon till elever som redan går på skolan och därefter ges förtur till barn som har gått på Montessoriförskola/-skola.Eventuella vakanser i skolans senare verksamhet tillsätts enligt samma principer.

Om du har frågor beträffande kön, kontakta LMG per e-post på kansli@lmg.se. Köfrågor kan ej besvaras per telefon.

Infomentor

LMG använder Infomentor

” Kunskapskraven, resultaten och vägen dit är vad det handlar om. InfoMentor för grundskolan är fylld med smarta funktioner som gör det enklare att kommunicera, dokumentera, administrera och genomföra undervisning. Funktioner som stöttar elever, lärare och rektorer och frigör tid i skolvardagen. Det unika med InfoMentor är att hela plattformen är strukturerad kring läroplanen och kopplar samman hela processen från planering till bedömning på ett smartare sätt.”