Kontakta oss

Lunds Montessorigrundskola
Sankt Lars väg
Byggnad 4
222 70 LUND

Telefon: 046-211 96 75 (kansli)
Mejl: kansli@lmg.se

Telefonnummer till fritidsavdelning Pluto 0723-157625

Telefonnummer till  fritidsavdelning Jupiter 0735-162979

Sjukanmälan ska göras via infomentor, klicka här!

Fritidstider läggs in i infomentor och även om någon ändring sker gällande hämtning eller om eleven får följa med annan hem.

Ledighetsansökan lämnas till mentor, klicka här för blanketten.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor

Rektor: Helene Birve Olesen
helene.birve.olesen@lmg.se
Rektor@lmg.se

Styrelsen
styrelsen@lmg.se

Ordförande Sara Bjärstorp
ordforande@lmg.se

Skolsköterska Linnea Hamilton
linnea.hamilton@lmgilund.se

Skolkurator Åsa Ljungdell
asa.ljungdell@lmg.se