Lunds Montessorigrundskola

I kunskapsstaden Lund, mitt i den vackra S:t Larsparken finns vi, Lunds Montessorigrundskola, för elever från förskoleklass till årskurs 9. Här frodas arbetsglädje och kunskapssökande i trygg och vacker parkmiljö. Vårt mål är att utifrån alla elevers inneboende nyfikenhet utveckla glädjen och lusten till att lära.

”Eleven och kunskapsutvecklingen i centrum.”

Utifrån Maria Montessoris pedagogik och värderingar värnar vi starkt om de grundläggande begreppen frihet, respekt och ansvar. Frihet att få röra sig fritt i klassrummet, att själv få välja sin sysselsättning, att få hålla på med den aktivitet man valt så länge man önskar och att få bli bemött med respekt. Respektfullt bemötande är av central betydelse. Elever som får vara sig själva och som blir bemötta med respekt under uppväxten blir trygga vuxna. När eleven får växa under gynnsamma förutsättningar, under frihet och med respekt så utvecklar eleven självdisciplin. En självdisciplinerad elev har inte behov av disciplin utifrån och kommer att växa upp till en ansvarstagande vuxen.

”På Lunds Montessorigrundskola utbildar vi framtidens världsmedborgare.”