Mellanstadiet

På mellanstadiet har vi 4-5:or med mycket samarbete mellan
klasserna.
Mellanstadieklasserna har hemklassrum med tillhörande grupprum, vilket erbjuder både helklass- och gruppundervisning. Årskurs 6 är en egen klass detta läsåret. Till klasserna finns även resurspedagoger kopplade under större delen av dagen.

Elevernas skoldag blir lite längre när de börjar mellanstadiet. Skoldagen börjar kl.08:30 och slutar 14:15. Ofta har eleverna lektioner som är en timme långa eller längre, med möjlighet till individuell paus. Från årskurs sex börjar eleverna med b-språk. På LMG kan man välja mellan spanska och franska.

 

”Här på LMG är skolmiljön bra och jag tycker det är bra att man får jobba självständigt under de så kallade ”Montepassen”.”

Hjalmar

elev åk 6